สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
shape

ABOUT US

Welcome to Classroom Learning Center

CLASSROOM LEARNING CENTER หรือ CLC. คือ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จีน ญีปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส และ สเปน เป็นนิยม สำหรับคนในประเทศไทย ทั้งเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และ คนวัยทำงานที่ต้องการมุ่งเน้น พัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารของตนเองให้สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นสากล ก่อตั้งภายใต้การอนุญาตเปิดสถาบัน ในนามโรงเรียนบ้านภาษาอังสนา เปิดให้บริการมากว่า 15 ปี

นอกจากนี้ยังสอนวิชาการตามหลักสูตรและให้บริการการจัดค่ายภาษาอังกฤษ และ ค่ายวิชาการสำหรับโรงเรียนภาครัฐ และเอกชน ดูแลบุตรหลาน และผู้เรียนอย่างใส่ใจ มีการให้คำแนะนำเสมือนคนในครอบครัว ด้านอนาคต และ เส้นทางในการศึกษา ให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างจินตนาการ ความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ และ ปลูกฝังความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

features
features

ติว TOEIC TOEFL IELTS

ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ แบบง่ายๆ ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบทุกหัวข้อการเรียน ให้คุณไม่พลาดคะแนนที่ใฝ่ฝัน ที่จะได้เรียนในคณะที่ตั้งใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศการันตีจาผลคะแนนของนักเรียนCLC.ที่เลือกเรียนทุกคน

features

Online Courses

พบกับคุณครูผู้สอน ผ่านการเรียนสดผ่านZoom /Google meet online ได้ทั้งความรู้ ความสนุก ที่มีanimation มากมายให้ผู้เรียนได้ตื่นเต้น และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ตอบคำถามผู้เรียนได้ทันท่วงทีผลลัพธ์การรันตีได้จากผลการเรียนเด็กCLC.ทั่วโลก

features

เรียนต่อต่างประเทศ&SummerCamp

สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียนมีความรัก ความกล้า ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร CLC.จัดSummer Camp ทั้งในไทย และ ประเทศอังกฤษเพื่อปูพื้นฐานความรักในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน ให้สามารถเลือกเรียน ป.ตรี-โท-เอก ได้ตามความสนใจ ความถนัดบนพื้นฐานความสุขในการเรียนเพื่อตนเองและครอบครัวในอนาคต

เรียน CLC-EDU ดียังไง ?

เรียนภาษาอังกฤษที่นี้ เหมือนเรียนกับเพื่อนให้ความรู้สึกเหมือนไม่แข่งขัน
เรียนแล้วสอบติดแน่นอน

Read more
Classroom Learning Center

บริการของเรา

Classroom Learning Center

OUR GARLLERY

Welcome toClassroom Learning Center

Introduction Image

Our school

CLASSROOM LEARNING CENTER หรือ CLC. คือ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จีน ญีปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส และ สเปน เป็นนิยม สำหรับคนในประเทศไทย ทั้งเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และ คนวัยทำงานที่ต้องการ

Introduction Image

Why Chooose us

คุณครูผู้สอนดูแล แนะนำผู้เรียนด้วยความรักและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเสมอ

Introduction Image

Achievements

ผู้เรียนทุกคนพึงพอใจในผลลัพธ์ตามเป้าหมายของตนเองอย่างมาก การันตรีจากผลงานที่เด็กๆ เข้าเรียนสถาบันชั้นนำได้ทั้งในและต่างประเทศ

เรียนภาษา ที่CLC.EDUCATION

ไม่ว่ากี่ครั้งที่เรียนภาษา ไม่สำคัญเท่าครั้งที่เรียนภาษา แล้วสนุก เข้าใจ ใช้ได้จริง กับเราที่นี่ CLC. EDUCATION

Engine by shopup.com